What are the characters in Plastposen movie

The characters in Plastposen movie are
Kioskdame - Elsa Lystad
Sykepleier - Ragnhild Nygaard
Resepsjonsbetjent p? sykehus - Anne Marie Ottersen
Sykepleier - Marie Louise Tank
Sykepleier - Marianne Ustvedt
Sykepleier - Beate Eriksen
Eva - Hilde Grythe
Osvald, motorsykkelpoliti - Ingar Helge Gimle
Svensk seiler - Bj�rn Granath
Foreleser - Klaus Hagerup
Overlege - Ola B. Johannessen
Politibetjent - John Sigurd Kristensen
Henrik, bankraner - Sverre Anker Ousdal
Politiinsp. - Bernhard Ramstad
Drossesj?f?r - Odd Sandn�s
Bankraner - Per Schaanning
Reinert - Jon Skolmen
Bankraner - Reidar S�rensen
Politibetjent - Dag V�gs�s
Rambo - Jarle Bratt
Politisjef - Pelle Christensen
Politisjef - Per (I) Christensen
Ekspidit?r - Per Christian Ellefsen

What are the characters in moviePlastposen, name the characters of Plastposen movie, which actors played role in Plastposen list of characters in movie Plastposen, list of actors in Plastposen movie

Actorole provides information on which actor played which role in a film. Know about the characters in a movie and who played role in a movie from one of the largest searchbase of actors and their roles.