What are the characters in Poyedinok movie

The characters in Poyedinok movie are
Natalya Osenina - Nina Alisova
Irina, spy - Irina Mesnonkina
Young Lady - Nina Palladina
Prostitute - Alevtina Rumyantseva
Lady - Irina Shalyapina-Baksheyeva
Aleksandra Nikolayeva - Irina Skobtseva
Raisa Peterson - Lidiya Sukharevskaya
Tonya, spy - Anna Zarzhitskaya
Lady - Anna Zarzhitskaya
Prostitute - Margarita Zharova
Mariya Zubova - Nadezhda Borskaya
Prostitute - Antonina Gunchenko
Gestapo Col. Kraschke - Omar Abdulov
Zolotukhin - Nikolay Gorlov
The Commissar of the Secret Service - Aleksei Gribov
Sliva - Aleksandr Gumburg
Batman - Nikolai Karnaukhov
Lieutenant Shulgovich - Nikolai Komissarov
Khlebnikov - Aleksandr (I) Lebedev
Secret Service Col. Lartsev - Sergei Lukyanov
Capt. Bakhmetyev - Nadir Malishevsky
Klodt - Georgiy Millyar
Gaynan - Radner Muratov
Vladimir Nikolayev - Mikhail Nazvanov
Bek-Agamalov - Noy Avaliani
Peter Weininger, aka Petrov, aka Petronescu - Vladimir Belokurov
Dits - Vladimir Belokurov
Pavel Vetkin - Leonid Parkhomenko
Captain Svetlovidov - Pavel Pavlenko
Lobov - Lev Perfilov
Vasili Nazansky - Andrei (I) Popov
Georgiy Romashov - Yuriy Puzyryov
Officer - Ernst Romanov
Mikhin - Gleb Strizhenov
The Captive Boris Leontyev - Andrei Tutyshkin
Lekh - Sergei Blinnikov
Osadchiy - Nikolay Bogolyubov
Officer - Viktor Bubnov
Captain Peterson - Evgeniy Evstigneev

What are the characters in moviePoyedinok, name the characters of Poyedinok movie, which actors played role in Poyedinok list of characters in movie Poyedinok, list of actors in Poyedinok movie

Actorole provides information on which actor played which role in a film. Know about the characters in a movie and who played role in a movie from one of the largest searchbase of actors and their roles.