What are the characters in Skazochnoe puteshestvie mistera Bilbo Begginsa, Khobbita movie

The characters in Skazochnoe puteshestvie mistera Bilbo Begginsa, Khobbita movie are
Valin - Nikolay Gavrilov
Avtor - Zinoviy Gerdt
Bombur - Aleksandr (II) Isakov
Bofur - Mikhail Khrabrov
Kili - Georgiy Korolchuk
Balin - Aleksey Kozhevnikov
Nori - Vladimir (IV) Kozlov
Volshebnik Gendalf - Ivan Krasko
Fili - Mikhail (I) Kuznetsov
Oyn - Vladimir Leletko
Ori - Oleg Levakov
Pauk - Vladimir Martyanov
Verkhovnyy goblin - Mikhail (I) Matveev
Pauk - I. Muravev
Pauk - Vladimir Azarov
Bifur - Yuriy Ovsyanko
Torin - Anatoliy Ravikovich
Goblin - Leonid Sekirin
Goblin - Aleksandr Slanksnis
Berd - Boris (I) Sokolov
Drakon Smog - Aleksey Tsukanov
Gloyn - Yuriy Zatravkin
Mister Bilbo Beggins - Mikhail Danilov
Dori - Kirill Dateshidze
Gollum - Igor (I) Dmitriev

What are the characters in movieSkazochnoe puteshestvie mistera Bilbo Begginsa, Khobbita, name the characters of Skazochnoe puteshestvie mistera Bilbo Begginsa, Khobbita movie, which actors played role in Skazochnoe puteshestvie mistera Bilbo Begginsa, Khobbita list of characters in movie Skazochnoe puteshestvie mistera Bilbo Begginsa, Khobbita, list of actors in Skazochnoe puteshestvie mistera Bilbo Begginsa, Khobbita movie

Actorole provides information on which actor played which role in a film. Know about the characters in a movie and who played role in a movie from one of the largest searchbase of actors and their roles.