What are the characters in Wsciekly movie

The characters in Wsciekly movie are
Hanna Piotrowska - Ewa (I) Kania
Ewa Okrzesik - Liliana Komorowska
Ajewski's girlfriend - Halina Rasiak�wna
Ajewski's girlfriend - Halina Rasiak�wna
Saleswoman - Wanda Weslaw-Idzinska
Piotrowska - Sabina Wisniewska
Krawczyk's mother - Maria Zbyszewska
Golewiczowa - Barbara Brylska
Neighbour - Zofia Czerwinska
Jadwiga Pyrnik - Halina Gryglaszewska
Officer - Wirgiliusz Gryn
Janitor - Henryk Hunko
Salesman - Marek Idzinski
Boleslaw Dragacz - Mieczyslaw Janowski
Janitor - Zbigniew Koczanowicz
Zawada's friend - Krzysztof Kowalewski
Officer - Zdzislaw Kozien
Doctor - Eugeniusz Kujawski
Lieutenant - Daniel Kustosik
Zbigniew Zajdowski - Boguslaw Linda
Janitor - Mieczyslaw Loza
Franciszek Ajewski - Tomasz Lulek
Prof. Rembowski - Ignacy Machowski
Tadeusz 'Lewus' Lewicki - Krzysztof Majchrzak
St. Okrzesik - Jerzy (I) Nowak
Militiaman - Edwin Petrykat
Zenon Krawczyk - Eugeniusz Priwieziencew
Doctor - Igor Przegrodzki
Okrzesik?wna's friend - Ryszard Radwanski
Lieutenant - Andrzej (I) Wojaczek
Engineer Rudnik - Tadeusz (I) Borowski
Janusz Piotrowski - Zbigniew Buczkowski
Jan Golewicz - Andrzej Chrzanowski
Cpt. Bogdan Zawada - Bronislaw Cieslak
Receptionist - Wieslaw Drzewicz
Lt. Janusz Piekarski - Roman Frankl

What are the characters in movieWsciekly, name the characters of Wsciekly movie, which actors played role in Wsciekly list of characters in movie Wsciekly, list of actors in Wsciekly movie

Actorole provides information on which actor played which role in a film. Know about the characters in a movie and who played role in a movie from one of the largest searchbase of actors and their roles.