What are the characters in Zhest movie

The characters in Zhest movie are
Marina - Elena Babenko
Naked man's wife - Renata Litvinova
Zoika - Elena Rufanova
Lieutenant Tulskaya - Emiliya Spivak
Young journalist - Marina Bakhshieva
Inspector of GAI #3 - Daniil Gorsky
Skilled cop - Aleksandr Gubaryov
Cop in the civilian - Aleksandr Karpukhov
Old militiaman - Vyacheslav Kramarev
Inspector of GAI #2 - Valeriy Krupenikov
Talib #4 - Sergei (IV) Krylov
Naked man - Yuriy Kutsenko
Hospital attendant #2 - Sergei Leonov
Valentin - Igor Lifanov
Lavrenti - Yusup Bakhshiev
Captain Gusev - Yuriy Pimkin
Schumacher - Aleksandr Poryvayev
Pavel - Vyacheslav Razbegaev
Talib #2 - Denis Salautin
Inspector of GAI #1 - Igor Salimonov
Colonel Lebedev - Mikhail Samokhvalov
Terminator - Igor Savochkin
Terminator - Aleksey Serebryakov
Head doctor - Sergey Shakurov
Hospital attendant #1 - Sergey Sonin
Cop in the Form - Valeri Stolyarov
Hospital attendant #3 - Viktor (II) Tarasov
Mokhnach - Artyom Terentyev
Assistant to the colonel Lebedev - Oleg Tsvetkov
Ilya - Ivan Urgant
Boy - Artyom Yegorov
Aleksandr - Anatoliy Belyy
Young militiaman - Aleksandr Bobkov
Mental patient - Stanslav Zelvenskiy
Lyutik - Igor Chernevich
Talib #1 - Anton Chernyak
Kind Man, maniac - Mikhail Efremov
Talib #3 - David Fain

What are the characters in movieZhest, name the characters of Zhest movie, which actors played role in Zhest list of characters in movie Zhest, list of actors in Zhest movie

Actorole provides information on which actor played which role in a film. Know about the characters in a movie and who played role in a movie from one of the largest searchbase of actors and their roles.