What are the characters in Seikai no senki TV Show

The characters in Seikai no senki movie are
Lafiel - Ayako Kawasumi
Guen - Katsumi (I) Nagai
Sobaash - Mitsuki Saiga
Ekuryua - Kaori (I) Shimizu
Spoor - Mariette Sluyter
General Staff - Keiko Sonoda
Kaneesh - Chiharu Suzuka
Kotoponi - Nao Takamori
Kaneeshu - Meredith Taylor-Parry
Atusuryua - Miho (I) Yamada
Lafiel - Desiree Yow
Ramaaj - Mika (I) Doi
Spoor - Rica Fukami
Atosuryua - Onalea Gilbertson
Toreel - Yuki Hamano
Sobaash - Elinor Holt
Jinto Lin - Yuka Imai
Agency General Staff - Yumiko Iwamoto
Ekuryua - Maizun Jayoussi
Adm. Rulef - Lucas Gilbertson
Faramunsh - Naochika Hayashida
Talas - Ryuichi Horibe
Kotokeil Rulef - Osamu Hosoi
Kait - Michihiro Ikemizu
Nefee Nereis - Kazuhiko (I) Inoue
Narrator - Haruhiko J�
Kindroil Officer Paraveryua Rosesh - Katsuyuki Konishi
Klowal Febdash - Takehito Koyasu
Nefee Nereis - Jonathan (I) Love
Kufadis - Ryan Luhning
Samson - Doug McKeag
Ragash Officer - Hiriomichi Ogami
Dusanyu - Kaneto Shiozawa
Kuran - Junichi (I) Sugawara
Shidoryua - Natsuki Tokuhiro
Gamroil Officer - Hiroyuki Yokoo
Samson - Akio �tsuka
Beikal - Isshin Chiba
Kufadis - Susumu Chiba
Dusanyu - Ethan Cole
Jinto Lin - Matthew (I) Erickson

What are the characters in tv show Seikai no senki, name the characters of Seikai no senki tv show, which actors played role in Seikai no senki tv show, list of characters in Seikai no senki tv show, list of actors in tv show Seikai no senki.

Actorole provides information on which actor played which role in a film. Know about the characters in a movie and who played role in a movie from one of the largest searchbase of actors and their roles.